Madeleine Timmermann – Zorg, Ethiek, Scholing, Advies

Introductie

Madeleine Timmermann

Madeleine Timmermann

Ruim vijftien jaar ben ik fulltime werkzaam geweest als wijkverpleegkundige. In 1996 ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Ik heb me gespecialiseerd in zorgethiek en ben in 2003 cum laude afgestudeerd. Daarnaast heb ik enkele jaren gewerkt als docent aan een ROC opleiding voor verzorging en verpleging. Op het terrein van (zorg)ethiek en omgaan met dementie heb ik diverse cursussen en lezingen ontwikkeld en gegeven.

Vanaf 2004 heb ik op parttimebasis vijf jaar onderzoek gedaan naar goede zorg voor mensen met dementie onder de bezielende leiding van prof. dr. Annelies van Heijst (menslievende zorg) en prof. dr. Andries Baart (presentie). Mijn promotie vond plaats in het voorjaar van 2010 aan de Universiteit van Tilburg.

Naar aanleiding van mijn onderzoek en de publicaties daarover geef ik door heel Nederland en Vlaanderen lezingen en scholingen op het gebied van zorg, ethiek en dementie.

Vanaf september 2011 ben ik ook werkzaam bij  Stichting Groenhuysen te Roosendaal. Ik ben verbonden als geestelijk verzorger aan hospice Roosdonck en locaties waar ouderen wonen en zorg krijgen en/of behandeld worden. Op basis van deze praktijkervaringen heb ik lezingen en scholingen ontwikkeld over palliatieve zorg en spiritualiteit in de dagelijkse zorgpraktijk.


Diensten

- Het geven van lezingen; toegesneden op diverse doelgroepen en onderwerpen op het gebied van goede zorg, ethiek, dementie, palliatieve zorg en spiritualiteit

 • professionele zorgverleners ( diverse disciplines en geografische spreiding van Leeuwarden tot Leuven)
 • mantelzorgers (o.a. alzheimercafes)
 • vrijwilligers
 • studenten ( college universiteit van Tilburg, masterclass Theologische Universiteit van Kampen / UvA)
 • leerlingen ( ROC’s)
 • cliëntenraden
 • management

- Het geven van scholingen en trainingen; ook in opdracht van een stichting of organisatie zoals:

 • sTimul zorgethisch laboratorium Moorseele (www.stimul.be)
  • ontwikkelen en uitvoeren van Learning Community Zorgethisch coach in samenwerking met Linus Vanlaere en Mieke Grypdonck
 • Stichting Presentie (www.presentie.nl)
  • Docent/trainer presentie in de verpleeghuispraktijk; in de concrete verpleeghuispraktijk krijgt presentie handen en voeten
 • Stichting HOOM (www.hoomondersteuning.nl)
  • Cursus ‘Omgaan met dementie’
  • Voor vrijwilligers in de thuissituatie
  • Voor vrijwilligers Steunpunten dementie
  • Voor mantelzorgers

- Het geven van advies; o.a. voor De Wever Tilburg: Project Video Interventie Ouderenzorg.

- Het uitvoeren van onderzoeksopdrachten;

Onderzoek naar Verwenzorg /CZ verwenzorgprijs, in samenwerking met prof. dr. Annelies van Heijst, prof. dr. Petri Embregts, dr M. Hersmen en drs. Esther Kuis. Voorjaar 2016 wordt publicatie verwacht.

onderzoek  naar het effect van ervaringsgericht leren door een tweedaagse inleefsessie in het zorgethisch laboratorium sTimul, Moorseele, België. explorative study of experiences in sTimul (december 2011). Vanaf 2013 ben ik maandelijks in Moorseele/Kortrijk vanwege ontwikkeling en uitvoering van Learning Community zorgethisch coach.  Begin 2015  is de 2de Learning Community van start gegaan.  Onderzoek naar de effecten van deze duurzame vorm van leren zijn lopende. Dit jaar zijn ook nog andere activiteiten voor sTimul gepland.

In 2010 tot en met 2012 was  ik verbonden aan Hogeschool InHolland in Den Haag als projectleider van een RAAK-project in samenwerking met prof. dr. Anne Goossensen. Met een team van ervaren hulpverleners en docenten hebben we een aantal gerichte innovaties in de zorg voor mensen met Korsakov  ontwikkeld, onder anders omgaan met wil(on)bekwaamheid door beraad 7 dimensies.


Onderzoek

“Madeleine Timmermann is op woensdag 14 april 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp Relationele afstemming. Presentieverrijkte verpleeghuiszorg voor mensen met dementie.” (zie persbericht).

Cover van het boek

Beschrijving van het boek Relationele Afstemming
Sommige mensen met dementie jammeren terwijl zij professionele zorg ontvangen in het verpleeghuis. Ze hebben het, in ieder geval op dat moment, niet naar hun zin, en veel professionals valt het dan zwaar hen zorg te verlenen. Wat is in die context goed om te doen en hoe kan de zorg beter? Deze vragen uit de alledaagse realiteit komen in dit boek aan de orde.

Vanuit de zorgethiek en presentietheorie is gekeken naar de zorg voor dementerenden met behulp van video-opnamen, afkomstig van een bestaande verbetermethode in de ouderenzorg, Video Interactie Begeleiding. De beelden laten oudere mensen zien die verbaal en non-verbaal hun ongenoegens proberen duidelijk te maken, samengevat in de kreten ‘au’, ‘kou’ en ‘help’. Vanuit de presentie wordt het lijden gethematiseerd en de vraag gesteld of deze jammerende mens serieus (genoeg) genomen wordt. Het vraagt om het openwrikken en het systematisch bevragen van vanzelfsprekendheden in de zorgroutine. Als hulpmiddel is een jammer- en responslijst samengesteld die gericht is op relationele afstemming tijdens de dagelijkse zorghandelingen.

Deze studie heeft een praktisch belang voor allen die betrokken zijn bij de zorgverlening aan (jammerende) mensen met dementie (zorgverleners, (para)medici, psychologen, geestelijk verzorgenden), en een theoretisch belang, omdat het gaat over goede zorg en de moraliteit ervan, en over het goede leven in de brede zin van het woord.

Het boek is uitgegeven bij Lemma, nog verkrijgbaar als E-boek bij de uitgever: Boom

cover verdunde uitgave

Vanaf najaar 2011 is het proefschrift ook in verdunde uitgave verkrijgbaar, inclusief website met filmfragmenten en kijkvragen. Deze verdunde uitgave (120 pagina’s) is geworteld in het orginele proefschrift, maar ontdaan van de ballast die een wetenschappelijke publicatie vereist.
Titel: Goede zorg voor mensen met dementie. Presentieverrijkte verpleeghuiszorg.

Het boekje is als E-boek verkrijgbaar bij  de uitgever Boom/Lemma.
ISBN: 978-90-5931-739-0

vanaf heden tegen zeer aantrekkelijke prijs verkrijgbaar bij auteur!!!
  info:  info@madeleinetimmermann.nl  


Publicaties & Interviews

Doctoraalscriptie: Wat rest een naaste als een dementerende zichzelf verliest. Een zorgethische doordenking van ‘validation’(2003)


Contact

info@madeleinetimmermann.nl

KvK te Breda: 20167767